XƯỚNG HỌA- Lê Đăng Mành, Võ Tấn Hùng

0
82

VẦNG TRĂNG QUẢNG TRỊ

( Bài hoạ)

Đại thọ ơn Trời vượt số mươi,

Cầu mong song hạc cánh liền đôi.

Vinh hoa trước mắt làn mây tụ,

Phú quý bên cầu con nước trôi.

Gieo chữ ngàn năm hoa quả ngọt,

Trồng người vạn tháng nghĩa ân tươi.

Thanh cao nhà giáo vầng trăng Quảng,

Chén rượu cuộc cờ nhàn tản chơi!

                                 Bình Định, 29.08.2016

                                       VÕ TẤN HÙNG

 

MỪNG THƯỢNG THỌ

"(Thầy Lê Chí Phóng 90 tuổi,

 cựu giáo sư Nguyễn Hoàng, Quảng Trị")

(Bài xướng)

 

Kính Thầy thượng thọ quá mười mươi,

Song hạc cánh liền* vỗ sánh đôi

Đã thấy công hầu như nước chảy

 Nên nhìn danh lợi tợ mây trôi

Cũng từng khắc khoải nuôi mô phạm

Giờ chỉ thanh bần dưỡng thắm tươi

Bên án thư đầy ơn với nghĩa

An nhàn thi tứ mãi rong chơi

                        Hậu bối Lê Đăng Mành

                                   Kính bút

* Như chim liền cánh

Như cây liền cành