Xướng: Chạnh lòng – Vũ Hùng & Họa: SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG – Hoành Châu

0
69

Xướng  : VŨ HÙNG  ( Bình Định )

CHẠNH LÒNG 


Sân trường chiều xuống rộng thênh thang 
Mỏng mảnh vòm me chút nắng vàng 
Lên  lớp vài giờ nghe mệt mỏi 
Gỉải  lao mươi phút khó thư nhàn 
Tháng năm trường lớp đâu thanh thản 
Khuya sớm cửa nhà chẳng rảnh rang 
Bấc đã sang mùa trang sách cũ  
Chạnh lòng bao lượt chuyến đò sang 

Bình Định 19/11/ 2019
VŨ HÙNG 
*******


Họa        : HOÀNH CHÂU ( Vĩnh Long )

SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG 


Nghe trống, bước dần xuống bậc thang 
Sân trường lá rụng tiết thu vàng 
Tài  năng, kinh nghiệm   không phiền trí  
Sức yếu, tuổi cao  kém thọ nhàn 
Nghề nghiệp thanh lương: văn, chữ viết  
Bữa dùng đạm bạc : trứng , ngô rang  
Ngẫm buồn, ngồi đếm bao ngày cũ 
Trò lượt này đi , lớp khác sang 

HOÀNH CHÂU ( Vĩnh Long )