SAY VỚI AI – Xuân Lộc / HỌA:  Ngô Quốc Lộc;  Nguyễn Bình Xuyên; Lê Trường Hưởng; Phan Thị Thanh Minh; Thy Lệ Trang

0
189

SAY VỚI AI

(Tung hoành trực khoán (*), bát vĩ đồng âm)

 

EM có nhớ về những khóm mai

ƠI tình nồng ấm chẳng phôi phai!

LỬA tàn, hai đứa còn vui mãi

TẮT nắng, chúng mình vẫn sánh vai

BÌNH cạn thương nhiều lời luyến ái

KHÔ ly nhớ lắm nét trang đài

RƯỢU đem tiễn biệt, hồn tê tái

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI!

                                      Xuân Lộc

 

(*)Câu khoán thủ được lấy từ bài thơ “Đời vắng em rồi say với ai” của thi sỹ

Vũ Hoàng Chương.

 

CÁC BÀI HỌA:

   

THẮP LẠI LỬA TÌNH


Em hãy nhớ về những buổi mai
Ơi đừng giận dỗi để mờ phai
Lửa tình đã nhóm mong dài mãi
Tắt vẫn còn yêu ước sánh vai
Bình hết chêm vào nào ái ngại
Khô ly rót tiếp cớ sao đài
Rượu nồng càng khiến lòng se lại
Đời vắng em rồi say với ai!

                               Ngô Quốc Lộc

 

EM VẪN NHỚ

Em vẫn nhớ khi trao nhánh Mai
Ơi  lời  nói  ấy  đã  mờ  phai 
Lửa lòng mới nhóm mơ choàng mãi 
Tắt dạ vừa nhen mộng khoác vai
Bình  để  cạn  lâu  không  rót  lai
Khô  còn  dốc  hết  thấy  trơ  đài
Rươu  đào mang đến  mà  e ngại
Đời  vắng  em  rồi  say  với  ai!

                        Nguyễn Bình Xuyên 

 

Kết quả hình ảnh cho say với ai

 

SAY VỚI AI 


EM nhớ thương từ lúc sớm mai 
ƠI hình bóng ấy lẽ nào phai
LỬA tình  lụi phải xa rời mãi
TẮT nghĩa tàn nên hết sánh vai
BÌNH trống như nhà không có mái
KHÔ trơn tựa cúc chẳng còn đài
RƯỢU vào lòng lại tê cùng tái
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI!
                        Lê Trường Hưởng

 

            SAY VỚI AI 

EM về có thấy những ban mai?

ƠI kỷ niệm hè thật khó phai

LỬA phượng cháy hoài nơi cuối mái

TẮT giờ nhớ mãi lúc kề vai

BÌNH văn… trang mở như hoa trái

KHÔ mực… bài lên ngỡ búp đài

RƯỢU rót tràn đầy nguyên cốc vại

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI A!

                      Phan Thị Thanh Minh

 

 

 

MẤT MÁT

 

EM khuất bên đồi giữa nắng mai

ƠI tà áo lộng sắc vàng phai

LỬA nồng kỷ niệm cay mờ mắt

TẮT lịm ân tình buốt lạnh vai

BÌNH ngọc còn nguyên hồn ngọc thạch

KHÔ hoa vẫn đậm nét hoa đài

RƯỢU không tri kỷ men sầu đắng

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?

                              Thy Lệ Trang

 

 

 

 

Có liên quan