XUÂN – HOÀNH CHÂU

0
39

XUÂN
HOÀNH CHÂU

Xuân  đến ngàn hoa nở rợp vườn 
Xuân nhường cỏ lá mấy mùa thương 
Xuân vui  lúc  nắng mừng ve phượng 
Xuân rộn khi đồng đẫm tuyết sương 
Xuân vạn bướm, ong vờn chập cánh 
Xuân nghìn oanh , yến nghịch uyên ương 
Xuân dâng hương sắc đời tươi trẻ 
Xuân rải tình yêu khắp nẻo đường 
**

HOÀNH CHÂU
(Vĩnh Long )