XUÂN ĐỘC HÀNH (Tung Hoành Trục Khoán) –  Lê Đăng Mành

0
772

XUÂN ĐỘC HÀNH

(Tung Hoành Trục Khoán)

 

Nào tham đắm giữa triền tam độc

Chẳng thiết chìm trong ngõ lục trần

 

NÀO có bao giờ tắt lửa xuân

THAM chi cho lạnh buổi đông tàn

ĐẮM ngoài cương tỏa chăm hào khí

GIỮA mộng hải hồ dưỡng sắc thân

TRIỀN viện công hầu đừng thắc thỏm

TAM phòng khanh tướng chớ lần khân

ĐỘC hành cô quạnh mà vô úy

CHẲNG THIẾT CHÌM TRONG NGÕ LỤC TRẦN

                                                         Lê Đăng Mành