XUÂN ĐẾN – Lê Ngọc Hân

0
13

 

 

 

 

 

 

XUÂN ĐẾN

 
Trước ô cửa sổ gió mong manh.

Đôi lá đào non đã nhú xanh.

Vắt vẻo đầu cành hoa xúm xít.

Đong đưa cuối ngọn nụ vây quanh.

Hồng phai rực rỡ duyên nồng thắm.

Phớp đỏ lung linh nghĩa mát lành.

Xuân lại đến rồi xin gửi tặng:

Em yêu, tình cảm mãi chân thành.

                          30/01/2015

                       Lê Ngọc Hân

Có liên quan