XUÂN CHIỀU – MP. Trường Giang Thủy

0
45
XUÂN CHIỀU
MP. Trường Giang Thủy
 
Chắt sầu,  gạn sạch ưu phiền, 
Thả buồn theo gió qua triền bão giông. 
Đêm nằm mộng – đá đơm bông, 
Hoa xuân nở rực giữa mông mênh chiều. 
 
Bàn tay nhặt nhạnh tin yêu, 
Ươm mầm vui giữa đìu hiu nắng vàng. 
Vườn tâm thoang thoảng tiếng đàn, 
Nhạc thiền réo rắt ngập tràn phúc âm ! 
 
Xuân chiều nắng ngã bóng râm, 
Mặc ong bướm lượn vườn tâm hững hờ, 
Sala đỏ nở vô ưu 
Ta an nhiên giữa đôi bờ tử sinh!