XỨ NẪU – Xướng Võ Tấn Hùng & Vui họp mặt – Họa Võ Làng Trâm

0
443
Xướng
 
XỨ NẪU
 
Ve-xu-nau-ngam-hoa-vang-co-xanh-660x330
 
Bằng lòng em nhé ghé về chơi,
Xứ Nẫu quê anh mãi nhớ đời?
Ghềnh Ráng đồi thơ chiều gió lộng,
My Lăng bến mộng ánh sao rơi.
Nem chua Chợ Huyện chung Bàu Đá,
Tuồng cổ Hòa Nghi dáng Tháp Hời.
Thị Nại vàng mơ cầu nắng trải,
Lô nhô sóng gợn lẫn mây trời!…
 
Quy Nhơn, chiều 21.06.2017
VÕ TẤN HÙNG
 
 
Họa
 
VUI HỌP MẶT
 
Mến mộ Đường Thi nhập cuộc chơi
Qua trang Đất Đứng mới ra đời
Bác La mũ vải luôn đầu đội
Chú Vũ mắt mờ ngại kính rơi
Những tưởng sinh thành nơi Thánh địa
Nào hay phiêu bạt tận vùng Hời
Tha phương cụng chén chúc vui khỏe
Phố biển (1) – thành Tây(2) cũng một trời !
 
27.6.2017
Võ Làng Trâm
 
(1) Phố biển Nha Trang
(2)Thành phố Tây Ninh