TƠ VƯƠNG – Võ Tấn Hùng

0
250
         
TƠ VƯƠNG
 
Mấy chục năm trời vẫn cứ thương.
Bóng hình o nhỏ chốn Sông Hương.
Buông dài mái tóc xanh con phố,
Mọng chín bờ môi tím góc vườn.
Nhớ lắm răng tê thơm ngọt mật
Quên sao rứa nớ lịm thanh đường.
Kôn Giang bến đỗ tim hoài nhắc.
Ngó dẫu xa lìa tơ mãi vương?
                                          
12.11.2016
VÕ TẤN HÙNG