Vườn phía nam – Hàm chương dịch

0
11

Hàm Chương

南 園
花 枝 草 蔓 眼 中 開
小 白 長 紅 越 女 腮
可 怜 日 暮 嫣 香 落
嫁 與 春 風 不 用 媒
李賀


Nam Viên


Hoa chi thảo mạn nhãn trung khai
Tiểu bạch trường hồng Việt nữ tai
Khả lân nhật mộ yên hương lạc
Giá dữ xuân phong bất dụng mai
Lý Hạ


Vườn phía nam


Hoa cành cây đẹp mắt như ngây
Nhỏ trắng hồng dài má Việt say
Tiếc lắm đêm qua hương đã rụng
Gió xuân cưới hết chẳng người mai
Bản dịch Hàm Chương.