VƯỜN CÚC VẮNG EM – MP. Trường Giang Thủy

0
32
VƯỜN CÚC VẮNG EM
MP. Trường Giang Thủy
 
Lá vẫn rơi vàng nẻo vắng em, 
Thu xưa rực rỡ cúc bên thềm, 
Em nghiêng mắt ướt làn môi thắm, 
Anh mĩm môi cười giọng hát êm! 
Nhạc khúc thu xưa chưa nhớ hết
Hoa vàng lối cũ đã sầu thêm, 
Em đi bỏ lại vườn hoa cúc, 
Có kẻ rơi thầm lệ ướt đêm! 
 
MP. Trường Giang Thủy