CỦ CHI – Võ Tấn Hùng

0
141

CỦ CHI


Trời thu Đất Thép cứ trong xanh,
Vườn tược Trung An quả trĩu cành.
Chống giặc hội trường phim chiếu thoáng.
Xuống lòng địa đạo gối tê nhanh.
Vui tay sắt thép thời xây dựng,
Sướng miệng khoai mì thuở chiến tranh.
Bến Dược nguy nga đền tưởng niệm,
Trầm hương một nén nhớ cha anh!

 

                         Củ Chi, 17.08.2016.
                        VÕ TẤN HÙNG.