Vũ Mạnh Quang – CHỢ TÌNH

0
20

 

 

 

 

 

 

CHỢ TÌNH 

Chợ tình chẳng bán tình đâu 
Đến đây chỉ để thăm nhau rồi về 
Lại đi cho thoả bùa mê 
Hái hoa ban, uống tỉ tê tiếng khèn 

Chợ tình rượu thức thâu đêm 
Rủ Trăng về giấu ở bên kia đồi 
Ô em xoè tít tiếng cười 
Cho nghiêng ngả để say đời bể dâu 

Những người lạc bước chân nhau 
Về đây tìm ánh mắt màu xa xưa 
Sóng tình dẫu có nhặt thưa 
Lệ tình ơi chớ thành mưa kẻo buồn 

 


Vũ Mạnh Quang