VỌNG – Bùi Nguyên Bằng

0
56

VỌNG

Bùi Nguyên Bằng

Đông về sương rắc bụi mù không
Lất phất heo may nhướm tiết đồng
Loáng thoáng bên trời tia nắng nhạt
Lặng lờ con nước bóng ngoài sông
Cúc tàn thu chết hương còn đọng
Giá lạnh đông se quạnh quẽ lòng
Một mảnh tình riêng tê tái vọng
Én về xuân mộng nở đầy bông.
 
BNB