Võ Văn Thọ – PHỐ ƠI!

0
54

 

 

 

 

 

 

Phố ơi! 

 

Lang thang trên phố chiều nay 

Bằng lăng tim tím từng ngày nhớ mong 

Phố ơi! thao thức trong lòng 

Hàng đèn rực sáng lúc hoàng hôn rơi 

 

Phố tôi quyện chặt chẳng rời 

Dòng sông khao khát hát lời tháng năm 

Tam Kỳ lấp lánh ánh trăng

Đi xa nhớ phố như tằm nhớ dâu

 

Tam Kỳ khách đến nhớ lâu

Có ba cái lạ (*) thành câu mặn mà

Lòng người như trãi rộng ra

Phố tôi sức trẻ thiết tha mắt người.

 

Võ VănThọ (Tam Kỳ)

 

 

 

(*) 1. Sông chảy ngược;

2. Tam Kỳ trước đây đường không có ngã tư;

3. Hơi khó nói vì người đời nói rằng: Gái Tam Kỳ “cô bé” không có “lông”

(phỏng theo truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy).