VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ ĐỖ THANH LIÊM

1
169

VIẾNG MỘ BÀ HUYỆN THANH QUAN

( Bài xướng)


Hà Thành ra tới chạnh lòng thương,
Viếng mộ Bà Quan phải hỏi đường.
Lênh láng Hồ Tây dâng loáng nước,
La đà cành trúc phủ mờ sương.
Chơ vơ gạch đá nền xưa lấp,
Vàng vọt cỏ cây lối nhỏ vươn.
Thành kính nén hương đâu chổ cắm,
Người đây cảnh đó…khóc đêm trường!
Quy Nhơn,29/3/2018

Đỗ Thanh Liêm

 

CÒN ĐÂU NGÔI MỘ BÀ HUYỆN THANH QUAN?
(Họa vận, thơ Đỗ Thanh Liêm)


Vừa đến Nghi Tàm chợt xót thương,
Còn đâu ngôi mộ hỏi chi đường?
Hồ Tây xương cốt hòa mây nước,
Nhà cửa sân vườn lẫn gió sương.
Ngắm "bóng tịch dương" lòng luyến nhớ,
Ngẫm "hồn thu thảo" dạ mang vương.
Hồn thơ sống mãi đời dâu bể,
"Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"?(*)


Bình Định,30.03.2018
Võ Tấn Hùng

(8) Thơ của bà Huyện Thanh Quan

1 BÌNH LUẬN

  1. Chẳng lăng mộ, chẳng đền đài, chẳng một chỗ để thắp nén hương tưởng người đã khuất. Nhưng trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta Bà Huyên Thanh Quan vẫn còn sống mãi cùng với non sông đất nước với những vần thơ bất hủ?

Comments are closed.