RÉT VỀ. – Võ Tấn Hùng

0
109

       

  RÉT VỀ.

 

Giã biệt Thành Nam xe suốt đêm,

Rét theo bén gót tận chân thềm.

Khăn len quấn cổ còn tê mãi,

Áo dạ choàng thân chẳng nóng thêm.

Trà Thái vài ly  đâu dạ ấm,

Rượu tăm mấy cốc  chửa môi mềm.

Tay run lần giở quà xuân Bắc,

Nhớ mãi Chợ Viềng khách chật nêm!

                          Quy Nhơn,16.02.2016

                                Võ Tấn Hùng

 

 

Có liên quan