CHỢ DÀI – VÕ TẤN HÙNG

0
460

CHỢ DÀI

trang-trung-thu

Chợ Dài chiều lại chẳng theo phiên,

Lều bạt  đơn sơ rộn xóm giềng.

Mẹt cá thiếu tiền mua chả ngại,

Mớ khoai thêm củ bán đâu phiền?

Ghé tai thủ thỉ nghe đâm thích,

Nghiêng nón tỉ tê thấy phát ghiền!

Nắng hạ mưa đông không bỏ nhóm,

Nghĩa tình quyến luyến nét quê riêng!

          Phước Hưng, 21.02.2017

              VÕ TẤN HÙNG