VĨNH BIỆT ANH TRÀ KIM LONG – Nguyễn Sông Trẹm

0
17
VĨNH BIỆT ANH TRÀ KIM LONG
Nguyễn Sông Trẹm
 
Biết nhau, nhưng chưa lần gặp mặt
Qua “ phây” đã rất đỗi thân tình
Thơ đăng vài lượt trên Hương Đạo
Thấy càng thân quý một người anh…
 
Hình anh vẫn tươi trên trang viết
Vẫn đẹp nụ cười tuổi tám mươi
Vắng anh vài bữa – làm sao biết
Bất ngờ anh vào viện… rồi đi !
 
Thẫn thờ đọc dòng tin trên mạng
Trời đất còn Xuân – mới qua giêng
Vào lại trang anh buồn vô hạn
Đọc bài thơ cuối : “Ngày đầu năm” !
 
Từ nay vắng anh trên “Huơng Đạo”
Thơ, văn sẽ vắng một tên người
Bài thơ tôi viết cho kỳ tới
Chắc là anh chưa kịp xem qua…
 
Rồi anh cũng trở về Diên Khánh
Lả hết một đời buồn ly hương
Đất quê Hòn Một lòng chắc ấm
Tiễn biệt anh về… một nén hương !
Ngày 24 tháng 02/ 2020
NGUYỄN SÔNG TRẸM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here