Về thăm Đồng Xoài – Liên Phương

0
16

Về thăm Đồng Xoài

Liên Phương

Hồ lăn tăn
Nước xanh rì
Chim reo từ cánh thiên di cuối triền
Thác Mơ
Nửa mảnh tình riêng
Nửa chiều xuống phố đẹp miền Ba-zan
 
Tôi yêu Sơn nữ mơ màng
Khỏa đầy vóc nước
Suối đang trở mình
Ngực tròn
Hồn núi hồi sinh
Bên dòng nhựa trắng dáng hình xanh nguyên
 
Chạm tay em
Chạm Phú Riềng
Đây rồi Tà Thiết
Đường biên Lộc Hòa
Bóng cờ in phía trời xa
Rừng theo anh lính nhớ nhà chiều nay
 
Đứng canh mảnh đất dạn dày
Qua rồi cuộc chiến
Còn ai chưa về  ?
Nằm đây giữ đất hồn quê
Cho mùa ngan ngát
Bốn bề đồi nương
 
Ba-zan thở ấm bên đường
Tôi về
Ngày ấy mà thương
Đồng Xoài …
             –  Ngày về thăm Đồng Xoài
 
Liên Phương