VỀ THĂM BIỂN TRẦN ĐÊ – Nguyễn An Bình

0
21
 
VỀ THĂM BIỂN TRẦN ĐÊ
 
 
Có cửa biển nào sống mãi trong anh
Một rừng bần xanh bao mùa đơm trái
Đỏ dòng phù sa đắp bồi sông cái
Tấm lòng chia bùi sẻ ngọt gừng cay.
 
Có cánh đồng năng phèn nặng bao ngày
Nuôi lớn con người tháng năm chinh chiến
Một đời cha ông lấn rừng bám biển
Cho cá đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi.
 
Hỡi những chàng trai da rám mặn mòi
Má lúm đồng tiền duyên đưa cô gái
Qua thưở đói nghèo nếm từng khổ ải
Khát vọng đổi đời từ ước mơ xa.
 
Rộn rã tiếng cười phố chợ Kinh Ba
Đánh bắt xa bờ  ngày đêm cảng cá
Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá
Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông.
 
Theo em về mùa lễ hội nghinh ông
Nhớ mùi bấc thơm cá đù cá đuối
Có ánh mắt em làm anh bối rối
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa mùa xuân.
 
NGUYỄN AN BÌNH

Có liên quan