VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA – Lãng Uyển Châu

0
37

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

LÃNG UYỂN CHÂU 
( nhân kỷ niệm 70 năm)


Vui đông mơ bếp lửa hồng ,
Vui xuân ấm áp  rượu  nồng hoan ca .
Vui hè ve rộn  ngân  xa ,  
Vui thu ấp ủ đậm đà tình thân .
*   
Vui trường thắp lửa tri ân ,
Vui  tâm trò  kính  nghĩa nhân , đức tài .
Vui điều nhận định đúng ,  sai  ,

Vui  chân – thiện- mỹ  miệt mài vấn an
*.
Vui đời  thầy   hưởng  thanh nhàn,
Vui nhìn cô ,  mẹ  tuổi  vàng đậm hương.
Vui chân thơ , nhịp phố phường,

Vui  lòng  nhân ái cảm thương  đói nghèo  ….


  LÃNG UYỂN CHÂU 

( Vĩnh  Long)