Về lại Tràm Chim – Bùi Nguyên Bằng

0
76

Về lại Tràm Chim

Tràm chim 1

Tiếng vạc lưng trời chấp cánh bay
Gió về gởi gấm chút men say
Lá sen ủ nắng xanh màu ngọc
Hương lúa thơm nồng sương sớm mai
Cá vẩy mây trời giờn giợn sóng
Tràm xanh nghiêng bóng nước kinh dài
Cổng trời hé nở tình lưu luyến
Mật ngọt hồn quê em có hay..!..

Bùi Nguyên Bằng

Có liên quan