Về không! – Thế Diệp

0
39

Về không!

Thế Diệp

 

Thôi thì trả hết về không!
Quên đi tất cả mênh mông rã rời.
Ngẫm đời mà ngán cho đời!
Một trời ngang trái
Một đời dối gian!

Thương thay nhân thế lầm than
Không lầm sao lại thở than làm gì!
Than trời trách cái chi chi (*)
Trách ai?
Ai trách?
Trách gì thế nhân!

Một mai hết nợ phong trần
Trả cho trời đất tấm thân hao mòn.
Trăm năm trái đất vẫn tròn!
Tình như giấc mộng
Sao còn vấn vương?

28/09/15
Thế Diệp