VỀ – Bùi Nguyên Bằng

0
50

VỀ
Bùi Nguyên Bằng


Nằm mơ tiếng quyết bánh phồng
Dư âm xuân đọng bên dòng thời gian
Chày khua đánh thức đêm tàn
Vang vang đầu xóm liên hoàn cuối thôn

Bập bùng bếp lửa đêm đông
Nét duyên xuân mộng má hồng em tôi
Long lanh ánh mắt sao cười
Mộng miên mang một góc trời chớm xuân

Ta về nhặt lại tình thâm
Sau bao lần lỡ thăng trầm phù vân
Về bên bếp lửa rực hồng
Mà nghe xuân ấm tình nồng về tim.

Chào xuân em đến bình yên
Chào mai nụ biếc xinh triền miên hoa
Chào ta về lại quê ta
Giấu cơn mê đọng bên tà áo xuân


BNB