VẤN VƯƠNG CHỮ TÌNH – Bá Đông

0
46

 

 

IMG_20170406_102322

VẤN VƯƠNG CHỮ TÌNH

   (Bài thơ kỷ niệm)

 

Vấn vương, vương vấn chữ tình

Trời thu lá đổ,giật mình nhớ nhau

Thời gian thắm thoát qua mau 

Bài thơ năm cũ đã nhàu nét xưa

 

Ngày thu bụi trắng sương mưa 

Hợp tan, tan hợp, sớm trưa đổi dời 

Lá nào mà chẳng rụng rơi

Cho cây thương nhớ, giữa đời bơ vơ

 

Tôi, em duyên đã hững hờ

Cách xa muôn dặm, mịt mờ khói sương

Thu về gieo nỗi nhớ thương

Gần nhau chẳng đặng nên vương vấn lòng

         Bá Đông. (Tp. HCM)

Có liên quan