Văn học, nghệ thuật, báo chí với việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác – VŨ VIỆT HÙNG

0
25
Ngày 9-3-2008, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức Lễ phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Cuộc vận động thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với hàng nghìn tác phẩm, công trình, ấn phẩm. Sau ba năm triển khai, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổng kết, lựa chọn và trao giải thưởng cho 129 tác phẩm VHNT, 54 tác phẩm báo chí, 24 đơn vị báo chí, xuất bản và 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

 

  Trưng bày, giới thiệu sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do NXB Quân đội nhân dân và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức. Ảnh: ANH QUÂN.  

Phát huy những kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XI, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ghi nhận, động viên những tình cảm, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong lĩnh vực VHNT, báo chí, thông tin, truyền thông đối với công tác tuyên truyền, quảng bá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, giải thưởng được tổng kết, trao giải thưởng và khen thưởng chia làm hai đợt. Nhiệm kỳ XI, đợt 1 từ đầu năm 2011 đến tháng 5-2013, Ban chỉ đạo giải thưởng đã trao thưởng tặng 136 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải; các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Đợt 2 từ tháng 5-2013 đến tháng 5-2015, đã trao giải thưởng tặng 238 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải, cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Nhiệm kỳ Đại hội XII, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá. Đợt 1 (2016-2018), Ban chỉ đạo giải thưởng quyết định trao giải thưởng tặng 164 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải; khen thưởng 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả và tác động to lớn của VHNT, báo chí, của công tác văn hóa, thông tin, truyền thông đối với việc tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các hội… từ Trung ương đến cơ sở đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang đậm chất văn hóa cũng như trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có sự tham gia tích cực, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, những người làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thông trong cả nước.

Ở mỗi lĩnh vực VHNT, báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật… đều có tác phẩm, công trình, ấn phẩm tham gia hiệu quả vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 (khóa XI, khóa XII) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Nhiều chương trình, chuyên mục, chuyên trang hấp dẫn được duy trì thường xuyên và ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc, khán, thính giả, như: Chuyên mục “Những việc làm vì dân” của Báo Nhân Dân; “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Tuổi cao-Gương sáng”, “Việc tử tế”… của Đài Truyền hình Việt Nam; chuyên mục “Điển hình làm theo lời Bác”; Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” của Báo Quân đội nhân dân; “Những bông hoa đẹp” của Đài Tiếng nói Việt Nam; “Gương sáng noi chung”, “Học Bác mỗi ngày” của Thông tấn xã Việt Nam; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Những đóa sen hồng” của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội; chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”… của Bộ đội Biên phòng và Báo Biên phòng… Nhiều đơn vị hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thông tin, truyền thông; các văn nghệ sĩ và nhân dân đã tích cực, sáng tạo trong hoạt động sáng tác, quảng bá, góp phần làm lan tỏa giá trị, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2018), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1), giai đoạn 2015-2020, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, người làm công tác xuất bản, văn hóa, thông tin, truyền thông; của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền, quảng bá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

VŨ VIỆT HÙNG 

Theo qdnd.vn