VẪN CÒN … – HOÀNH CHÂU

0
49
VẪN CÒN …
HOÀNH CHÂU
**
Tình ta đã biết bao thu ?
Sao buồn vây  kín mịt mù bến sông ?
Tình em dịu ngọt ấm nồng ,
 Khung hình đợi ảnh , tim lồng khắc sâu  !
Khuya nghe rả rích mưa Ngâu ,
Gió  lay bỗng sợ,,, lá nâu xa cành .
Tìm về vườn cũ trăng thanh ,
Con đò say bến  , liễu xanh cạnh cầu .
Tình ta sao cứ vợi sầu ?
Tình ta không thể bạc đầu , nhuộm sương !
Vẫn còn ủ mộng yêu thương ,
Vẫn còn tình khúc rợp đường én bay  .!
*
HOÀNH CHÂU
(Vĩnh Long )