Ừ THÔI … – Tuấn Nguyễn

0
27

 

 

Ừ THÔI …

Ừ thôi!
em cứ kiêu sa 
Ừ thôi! 
như thế là ta đã nhầm 


Từ em tóc rối môi trầm 
Để cho vương vấn 
hương thầm đêm sâu 
Từ em tóc bím mắt nâu 
Để cho ngày vắng 
canh thâu thẩn thờ 
Từ em nửa thực nửa mơ 
Men đời chuếnh choáng
câu thơ lạc vần 


Ta u mê 
Em vô ngần 
Để từ hôm ấy ta dần yêu em…
Tuấn Nguyễn

 

Có liên quan