Tương tư chiều – Bùi Nguyên Bằng

0
191

23

Tương tư chiều

Vá chiều bằng tiếng vọng đa đa
Heo hắt sầu vương bóng xế tà
Ngơ ngẩn hiu bờ ngân tháng rộng
Chạnh lòng da diết núi ngày qua
Góp mây vẽ bóng tìm nhân ảnh
Gom nắng về soi ký ức xa
Man mác sông buông dài nắng trải
Ta còn em với mộng ngày qua.

Bùi Nguyên Bằng

Có liên quan