Tưởng nhớ Hữu Loan – Nguyễn Thế Nhiệm

0
37
Tưởng nhớ Hữu Loan
 
Hữu Loan còn mãi với đồi sim
Một khúc bi ca chạm nỗi niềm
Thương tiếc người yêu thời mộng tưởng
Khắc hoài kỷ niệm thuở thần tiên
Núi buồn đan nỗi sầu thiên cổ
Tình lỡ thành thơ xót mấy miền
Tim tím chiều hoang hoa vẫn nở
Người đi hậu thế biết đâu tìm.
 
Tây Ninh 14.3.2017
BS Nguyễn Thế Nhiệm

 

Có liên quan