Tứ tuyệt Trúc Thanh Tâm

0
76

     Hình ảnh có liên quan

 

  THẾ GIAN

  Mộng mơ chi đến kiếp sau
  Kiếp nầy gian dối đủ đau lắm rồi
  Chữ tâm từ cuộc làm người
  Thế gian còn lắm trò đời trái ngang.

 

 NHỎ LỆ VÀO THƠ

 Ta chưa trả hết lầm than
 Xin đời hãy nhỏ lệ tràn vào thơ
 Ngàn thu, nói chuyện bây giờ
 Ái ân đã khẳm chuyến đò tình yêu.

 

 THỦY ĐÀI SƠN

 Thủy Đài, hương thơm hơi thở
 Thơ ta dìu dặt hồn mưa
 Em treo đời ta nỗi nhớ
 Để tình lơ lửng trăng khuya.

 

TRONG MỖI CHÚNG TA

 Huyền cơ, chỉ Phật trời mới biết
 Sống làm người, tôi hiểu nôm na
 Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
 Ở trên đời, trong mỗi chúng ta.

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )