Tự tình (xướng) – Đỗ Thanh Liêm & Tâm sự (họa) – Võ Tấn Hùng

0
121

                              Võ Tấn Hùng
TỰ TÌNH
 
(Bài xướng)
 
Đời người ngắn thật chỉ gang tay
Mới đó qua nhanh tựa bóng mây.
Sáng sáng lớp trường lo giáo án
Chiều chiều bè bạn rảnh đưa cay
Hè sang phượng thắm hồn tan vẫy…
Thu đến nắng gieo cuộc hợp vầy.
Lặng ngắm bóng câu  rơi trước cửa
Nhớ người Ta rót vội ly này!
 
Phù Mỹ, 03.05.2018.
Đỗ Thanh Liêm
 
TÂM SỰ
 
(Bài họa)
 
Phút cuối tạ từ cái vẫy tay,
Mấy mươi năm thoảng tựa làn mây.
Một thời chữ nghĩa bao tươi thắm,
Một thuở nghiệp nghề lắm đắng cay?
Nhà vắng bầu nghiêng chung rượu rót,
Song thưa trăng ghé tứ thơ vầy.
Dở dang hoài bão thôi đành vậy,
San sẻ cùng ai thấu nỗi này?
 
Quy Nhơn, 03.05.2018
Võ Tấn Hùng