Tự do – Thế Diệp

0
69

nữ thần

 

Xin chào Bà! Tự do thần nữ.

Đảo Bét lô e một bóng có buồn không?

Chân đạp pháo đài muốn chiến tranh kết thúc

Thế giới tự do đời hạnh phúc an bình.

 

Hơn hai trăm năm vẫn đạn bom cày xới

Khói thuốc cay cay con trẻ chạy tìm cha

Hai toà tháp trước mắt Bà sụp đổ

Khói bụi ngập trời chất ngất thương đau

 

Hố móng tháp đôi giờ thành hồ tưởng niệm

Hàng ngàn vong hồn than thở khóc rì rào.

Tay cầm đuốc Bà giương cao ngọn lửa

Dắt trần gian đến bờ bến yêu thương

 

Tay cầm sách ghi mốc ngày độc lập

Đất nước tự do và thế giới tự do.

Hai tay bận rộn, Bà tự do không nhỉ?

Lỡ có thằng nào, làm bậy tính sao đây?

 

Chẳng biết vì đâu mắt Nữ thần lại nhắm

Thế giới tự do không đáng ngắm nhìn sao?

Tự do người này và tự do kẻ khác

Áp đặt lên nhau hỏi sao có tự do?

 

Tự do chết và tự do được sống.

Mất tự do rồi mới hiểu hết tự do!

07.04.2016

New York – USA

T.D

Đảo Bét lô e (Bedloe island) nay là đảo Liberty