TỰ CẢM CUỐI NĂM – La Thuỵ

0
23

          TỰ CẢM CUỐI NĂM        Dặm trường rong ruổi ngựa phi Thời gian vút cánh xuân thì hụt hao        Chồn chân dừng bước bên cầu Lặng nhìn nước chảy nuối màu tóc xưa        Cánh buồm lộng gió ước mơ Băng qua sông biển cập bờ nơi nao ?       Vọng âm sóng vỗ dạt dào Bên chiều đông tận nắng đào dần phai       Hoa tóc sương muối đang cài  Tàn niên tự cảm thoảng bay tiếng lòng 
                                           La Thuỵ