Trúc – Hoành Châu

0
10

TRÚC   
              ( Yết hậu )
Trí dũng bền lòng đâu chịu nhục  
Ghét hờn , oán giận cho thêm ức  
Thân cành khi cháy thẳng ngay đây   
Trúc 
*
HOÀNH CHÂU

( Vĩnh Long  )

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here