CHUYỆN BÌNH THƯỜNG – Trần Như Tùng

0
52

 

CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

 

Đời em từ ấy thuận theo lề

Mang phận đầu sai nợ đất quê.

Giỏi tát gầu dây mời nước đến

Tài làm bánh trái đón xuân về.

Gắn nhà vào xóm xây bền gốc

Quý mẹ dạy con đến thạo nghề.

Vẫn cảnh bần hàn mà ấm áp

Ba mươi năm lẻ đạo phu thê .

                            Trần Như Tùng

Có liên quan