Trầm Mặc – Mưa xuân đợi ai về

0
26

 

      

Trm Mc

Mưa xuân đợi ai về

                                 

 

Tháng Hai rồi mưa vẫn còn hạt bụi 

Bến đò xưa vắng khách chuyến sang sông 

Đồng Khánh ơi! Thừa Phủ đâu còn nữa

 Khách đường xa ” lâu lắm chẳng tìm về?” 

 

Vẫn còn đó ngày ấy đường phượng bay

Đợi ai về chung lối cũ ta đi 

Lê Lợi đó Văn Khoa(*) còn nghiêng dáng

Buổi trở về cứ ngỡ bóng ai

 

Ơi Huế ! Dưới mưa phùn se lạnh

Bỗng giật mình đếm bước mỗi một ta 

Chiều mưa Huế sao mãi buồn thương cảm  

Hoàng thành kia phủ kín nét rêu nhòa

 

Ta lặng đi với giọt nhớ mơ hồ 

Chuông xa vọng trong buổi chiều cô tịch

Tr.M  (Huế)

 

 

 (*) Trường Đại học Văn Khoa Huế trước năm 1975.