TRẢ – Mộng Thường…

0
43

MỘNG THƯỜNG

TRẢ

Trả lời hẹn ước ban sơ
Trả câu chung thủy đến giờ còn mang
Trả lời yêu quá vội vàng
Trả đi tất cả nhẹ nhàng cõi tâm

Trả lời nhung nhớ âm thầm
Trả luôn kỷ niệm lỗi lầm người trao
Trả lời uỷ mị xuyến xao
Trả vơi ký ức ngọt ngào thuở xưa

Trả người như thế đủ chưa
Ta xin trả hết đêm mưa dạo nào
Thì thầm biển nói hôm nao
Tình là khoảng cách ..vì sao hẹn hò …

Mộng Thường