Tôn vinh Nhà giáo – Hoa Lý

0
98

20-11

Tôn vinh Nhà giáo

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Nhà giáo thanh cao bởi tấm lòng
Chẳng sờn gió rét lúc trời đông
Mở đường tri thức gieo mầm tốt
Chỉ lối cương thường nẻo sáng trong
Năm tháng gian lao rèn trí tuệ
Đêm ngày trăn trở nét gia phong
Lời hay ý đẹp thầy trao gởi
Nhiệt huyết cho em nở đóa hồng
 

Hoa Lý

Có liên quan