TÔI SỢ MỘT ĐIỀU – Trúc Thanh Tâm

0
99
 
 


  TÔI SỢ MỘT ĐIỀU


  Trên đời Thơ Văn không thiếu

  Chỉ có người viết, không hay

  Và, tôi chỉ sợ một điều

  Văn chương không còn hồn Việt!  TRÚC THANH TÂM
  ( Châu Đốc )