TÌNH XUÂN – La Thuỵ

0
73
 TÌNH XUÂN
       (Tặng Phạm Tường Đại)
 
  
Bướm vàng điểm phấn má hồng nhung
Thánh thót cung đàn gọi cõi không
Xôn xao nhựa chuyển run cành lá
Phơi phới tình xuân phả nhạc lòng.
 
 
Thấm đẫm sắc trời ngây ngất biếc
Thời gian chao cánh dậy mầm thơ
Thu tàn đông tạ quay tròn đất
Mây nước hồi sinh rạo rực mùa.
 
 
Gió khẽ vương hương hồn cây cỏ
Oanh yến hòa ca ấm điệu vần
Ờ thiên kỷ hết ta còn đó
Vật đổi sao dời xuân vẫn xuân 
             
 
                              La Thuỵ

Có liên quan