TÌNH THƠ – Bài xướng Hoành Châu & THƠ TÌNH -Bài họa Võ Tấn Hùng

0
373

a. 1

TÌNH THƠ
(Bài xướng)


Ngày vắng lâu rồi  xa lắc lơ
Đường thi dã dượi  mãi ơ thờ
Trăng về chênh chếch… khơi niềm nhớ

Ánh điện tỏa lan… khiến nguyệt mờ
Nhớ mãi câu thề in gỗ khắc
Thương hoài giấc mộng đẫm tình thơ
Ngạt ngào gió quyện hương hoa bưởi
Ngây ngất hồn say khát đợi chờ  

        Hoành Châu   ( Vĩnh Long )
                  18/7/ 2017 

 
THƠ TÌNH
(Bài họa)
 
Qua phà chiều ấy đã xa lơ,
Ngày tháng dần trôi cứ thẩn thờ.
Đêm xuống bên sông vầng nguyệt lạnh,
Sương giăng dưới trúc ánh sao mờ.
Câu thề nhớ mãi xanh lời nhạc,
Giấc mộng thương hoài tím ý thơ.
Suối tóc buông dài hương bưởi thoảng,
Đình Khao bến cũ có mong chờ?
 
Quy Nhơn,19.07.2017
VÕ TẤN HÙNG

Có liên quan