TÌNH THƠ 1 – Lê Giao Văn

0
71

TÌNH THƠ 1
Tặng Lê Đình Lộng Chương
 
Nhớ anh như nhớ một tình thơ
Nhớ bữa quen anh đến tận giờ
Lỡ bước phà chiều qua Mỹ Thuận
Mắt nhìn phượng đỏ rực Cần Thơ
Anh mang trái đắng mười năm mộng
Tôi hái tình si mấy tuổi chờ
Bạc mái phong trần trên đất khách
Thấy chòm râu Hải nhớ Kiều thơ
 
Lê Giao Văn

Có liên quan