TÌNH QUÊ THA THIẾT – Lê Ngọc Hân

0
60

TÌNH QUÊ THA THIẾT

 

 

Tình quê tha thiết chẳng buông lơi.

Theo bước ta đi suốt cuộc đời.

Khi nhỏ mẹ cho dòng sữa ngọt.

Trưởng thành em tặng đóa hoa tươi.

Trẻ trung bay bổng lòng phơi phới.

Già cả nghỉ ngơi dạ thảnh thơi.

Sống gửi thân ngà đồng nội đó.

Thác trao cốt ngọc đất làng thôi.

                          Lê Ngọc Hân

              Lengochan1949@gmail.com

Có liên quan