Tình quê – Bùi Nguyên Bằng

0
144

vua_lua_vietnam

Tình quê

Tre làng đeo gió lắt lay bay
Tiếng sáo diều đưa lúc ngắn dài
Lúa chín hạt vàng chim chíu chít
Khói lam chiều lửng nóc nhà ai
Bâng khuâng tiếng quốc rân bờ lá
Lạc lõng bên tai tiếng gọi nài*
Chiều chậm dần trôi trong nắng rọi
Tâm tình gởi lại thoáng hương say.

Bùi Nguyên Bằng

* chỉ mục đồng..

Có liên quan