Tình quê – Bùi Nguyên Bằng

0
77

Tình quê

Bùi Nguyên Bằng


Con cò đậu nhánh tre non
Chia vầng trăng nửa mảnh hồn ca dao
Điệu buồn bay với trăng sao
Bỏ đêm cô tịch vườn nào đó em.?

Gió đưa uốn cọng lúa mềm
Tóc em hương mạ thơm triền miên bay
Nắng chiều chia mắt hương say
Nghe rung rân tựa bóng đài sen tơ

Cánh diều nghiêng mắt ngu ngơ
Trời xanh nối mộng cho vừa tuổi thơ
Bước chân theo bóng diều mơ
Hồn quê hương đậu đôi bờ uyên nguyên

Qua cầu nghiêng nón chi em
Đề anh mê mẫn lại quên đường về
Nếu tương tư có vụng về
Thì em cứ để lối về bâng khuâng.

Bùi Nguyên Bằng