TÌNH ĐỜI   – Phương Liên         

0
61

TÌNH ĐỜI                                                                                                                                       Phương Liên

Kể từ đó…
Ta ngừng hỏi thăm nhau
Và từ đó… 
ta thành người xa lạ
Chẳng còn những lời chúc cho đêm về êm ả
Thoảng mơ hồ nghe lá vỡ bên hiên

Nhặt Thói Đời 
gói vào những niềm riêng
Gom lời xưa gửi về miền quá vãng
Bướm vẫn vậy ..vẫn lả lơi cùng hoa nắng
Bởi tình đời ..
ĐEN – TRẮNG chẳng thể giống được nhau

Hạ qua rồi … 
mong Thu sẽ đến mau
Lá thu vàng 
sẽ lấp đầy khoảng trống
Hanh hao gió nghe tiếng lòng réo gọi 
Ngẫm tình đời ..
nào khác sóng biển khơi…

P.L . (Hà Nội)                                                                                                                                  27.04.2017 .