TÍNH ĐÀN BÀ –   Lê Ngọc Hân

0
1530

 

 

 

 

 

TÍNH ĐÀN BÀ
( Vui chút nhé )

Đàn bà tính nết kiểu cơi trầu.
Tật ấy xưa nay thật giống nhau.
“ Nói có là không”. Ôi mệt óc.
“ Thưa không lại có”. Quá đau đầu.
Mời ăn –  Nhắm mắt: “  Cần  gì  đến ”.
Bảo uống –  Xua tay : “ Chẳng thiết đâu”.
Đến lúc không ai thèm để ý.
Nổi khùng cáu gắt miệng lầu  bầu.
                                 09/08/2015
                                  Lê Ngọc Hân