TÌNH CHA – Nhật Quang

0
18
TÌNH CHA
   Nhật Quang
 
Cha dấu yêu bóng hình cao cả
Đời gian lao vất vả muôn phần
Một đời sống trọn nghĩa ân
Dắt dìu con bước phong trần bể dâu
 
Cha đuốc soi đêm thâu ngời sáng
Rạng đời con năm tháng lớn khôn
Bên cha hạnh phúc nào hơn
Tình thương bát ngát Thái sơn sánh bằng
 
Dẫu đời cha trầm thăng…không nghỉ
Hướng con theo chân lý cuộc đời
Tình thương cha quá cao vời!
Trao cho con cả một trời ước mơ…
 
Cha là những vần thơ viết mãi
Là niềm tin vững chãi bước đi
Tình cha con mãi khắc ghi
Dù qua giông tố không gì đổi thay.
 
                                   Nhật Quang